Om oss

Montessoriskolan Casa är en skola för hjärtat, hjärnan och handen.
Hos oss möter du engagerade och välutbildade lärare som har i uppgift att möta och stimulera varje barns drivkrafter och behov.

Vi erbjuder en medveten skolverksamhet för barn mellan 3-16 år. Skolans pedagogiska grundidé vilar på Montessoripedagogiken, forskning och beprövad erfarenhet

Vårt uppdrag är att ge varje elev goda kunskaper och att bidra till att var och en av våra elever får de bästa förutsättningarna för att växa till en harmonisk och handlingskraftig människa. Att de får en god självkänsla, som effektivt och positivt kan bidra till samhället och världen utifrån de kunskaper och den värdegrund som anges i läroplaner och kursplaner.

Montessoriskolan Casa är en fristående skola belägen i Bö Herrgård, centralt i Göteborg. Huvudman är stiftelsen Casa dei Bambini. Våra barn och elever kommer från olika stadsdelar i Göteborg och även från våra kranskommuner.

Lokalerna för de yngsta barnen och de äldsta är varsamt renoverade, där mycket av den gamla miljön i form av kakelugnar och målningar finns bevarade. Huset där barnen från 6 till 12 år arbetar är relativt nybyggt med en vacker och funktionell utformning.

Vad barnen och eleverna ska lära sig utgår från de nationella styrdokumenten och våra egna lokala planer. Hur lärandet o växandet ska gå till utgår från Montessoripedagogiken som du kan läsa mer om på sidan om pedagogik.

Förskolan Åk 3-9
Förskoleklass- åk 2
Mina sidor

På gång

14 jun-18 aug SOMMARLOV!

Läsårstider

14-15 aug Studiedagar all personal: Förskola & Fritids stängda
21 augusti LÅ 17/18: Läsårsstart
30 okt-3 nov LÅ 17/18: Höstlov
21 december LÅ 17/18: Avslutning höstterminen
10 januari LÅ 17/18: Start vårterminen
12-16 feb LÅ 17/18: Sportlov (v 7)
2-6 apr LÅ 17/18: Påsklov (v 14)

Matsedel

Matsedeln är inte uppdaterad