Föräldraföreningen


Föräldraföreningen – för föräldrarnas engagemang i skolanFöräldrar till elever på Montessoriskolan Casa ger sitt stöd till skolan genom ett aktivt engagemang via Föräldraföreningen. Föräldraföreningen verkar för ökad gemenskap mellan föräldrarna och är språkrör i gemensamma intressen. Genom att leda föräldraengagemanget bidrar föreningen till att stödja skolans verksamhet och pedagogik.

Föräldraengagemanget möjliggör skolresor, utflykter mm på samtliga stadier. Med början på lågstadiet genomförs skolresor med övernattning.

Föräldrar bidrar främst genom deltagande i arbetsgrupper, städning och julbasar.

Allaktivitetsdag och arbetsgrupper
Varje familj tillhör en arbetsgrupp. En dag per termin genomförs en allaktivitetsdag med alla föräldrarna. Då träffas föräldrarna i sina arbetsgrupper och utför diverse sysslor tillsammans såsom snickra, måla, arbeta i trädgården och tillverka skolmaterial

Städning
Storstädning görs vid terminsstarterna. Hälften av familjerna deltar i augusti och resterande i januari. Vidare utför föräldrarna daglig städning av elevernas klassrum, vilket innebär att varje familj ansvarar för städning av tilldelat städområde ungefär en gång per månad.

Julbasar

Alla föräldrar är engagerade i julbasaren, som är en härlig sammankomst för skolans familjer och anhöriga. Julbasaren är även ett tillfälle för allmänheten att besöka skolan. Julbasaren är Föräldraföreningens största inkomstkälla och går av stapeln lördagen före första advent.

Har in frågor eller förslag till Föräldraföreningen är ni välkomna att kontakta oss på:


ff@casagbg.se


Föräldraföreningens verksamhet läsåret 15/16

Föräldrar till elever på skolan har under läsåret bidragit till verksamheten vid skolan med följande insatser:

  • Medverkat i arbetsgrupper: allaktivitets-, basar-, biblioteks-, fadderfamilj-, fixar-, textil-, trädgårds-, grillnings- och städledningsgrupp samt föräldraföreningens och stiftelsens styrelser.
 • Utfört daglig städning av samtliga stadiers klassrum med tillhörande lokaler enligt uppgjort schema och skolans instruktioner. Detta har medfört att varje familj har städat cirka 10 ggr under läsåret.
 • Utfört storstädning av skolans lokaler i samband med terminsstarterna.
 • Genomfört två allaktivitetsdagar då olika reparations-, underhålls- och förbättringsarbeten både inom- och utomhus utfördes enligt önskemål från skolan.
 • Arrangerat en uppskattad Julbasar den 21 november.
 • Anordnat en lärarlunch för skolans personal och pedagoger den 15 juni.

Tack vare föräldraengagemanget kunde föreningen dela ut bidrag till:

 • Förskolans utflykt till Bergums fritidslantgård
 • Lågstadiets resa till Ekhagens forntidsby.
 • Mellanstadiets skidresa i Vålådalen.
 • Årskurs 9:s skolresa till Paris.
 • Lek- och utemateriel till förskola och högstadie.

I samband med skolavslutningen visade föreningen sin uppskattning till skolans fantastiska personal med en avslutningslunch samt blommor som tack för läsåret 2015/2016.


 

Mina sidor

På gång

14 jun-18 aug SOMMARLOV!

Läsårstider

14-15 aug Studiedagar all personal: Förskola & Fritids stängda
21 augusti LÅ 17/18: Läsårsstart
30 okt-3 nov LÅ 17/18: Höstlov
21 december LÅ 17/18: Avslutning höstterminen
10 januari LÅ 17/18: Start vårterminen
12-16 feb LÅ 17/18: Sportlov (v 7)
2-6 apr LÅ 17/18: Påsklov (v 14)

Matsedel

Matsedeln är inte uppdaterad