Likabehandlingsarbete

Vår likabehandlingsplan hittar du här

Vi på Montessoriskolan Casa har sedan 2008 följt Olweusprogrammets grunder för att systematiskt arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande mot mobbning och kränkande behandling.

Huvudmålet för Olweusprogrammet är att förebygga , reducera och åtgärda existerande mobbningsproblem bland elever i och utanför skolan (egentligen att förbättra elevrelationerna i skolan).
Syftet är en omstrukturering av elevens sociala miljö för att belöningar och möjligheter för mobbningsbeteenden minskar samt att bygga en trygg miljö i skolan.

Fyra huvudprinciper
Vuxna i skolan ska:

 1. Visa värme och positivt intresse och involvera sig i elevens liv
 2. Sätta klara gränser mot oacceptabelt beteende;
 3. Konsekvent användande av icke fysiska, icke hotande negativa konsekvenser när regler bryts och
 4. Fungera som auktoriteter och positiva förebilder (aukorativt ledarskap).

Nämnda huvudprinciper är översatta till specifika arbetssätt i skolan på skolnivå, grupp/klassnivå och individnivå.

När en skola startar med implementeringen av Olweusprogrammet så genomförs först åtgärderna på skolnivå (termin 1), sedan åtgärderna på klassnivå ( termin 2) och sedan åtgärder på individnivå (termin 2,3) .Oftast används termin tre till fördjupning och översyn av att de tidigare åtgärderna finns på plats, allt beroende på hur den enskilda skolans förhållanden.

Översikt av programmet som vi genomfört

Åtgärder på skolnivå

 • Enkätundersökning
 • Studiedag om mobbning
 • Förbättrat rastsystem
 • Studie och handledningsgrupper

Åtgärder på klassnivå

 • Klassregler mot mobbning
 • Regelbundna Olweus klass/grupp möten

Åtgärder på individnivå

 • Allvarliga samtal med mobbare och mobboffer
 • Samtal med berörda föräldrar
 • Användande av individuella åtgärdsplaner/program

 

Mina sidor

På gång

14 jun-18 aug SOMMARLOV!

Läsårstider

14-15 aug Studiedagar all personal: Förskola & Fritids stängda
21 augusti LÅ 17/18: Läsårsstart
30 okt-3 nov LÅ 17/18: Höstlov
21 december LÅ 17/18: Avslutning höstterminen
10 januari LÅ 17/18: Start vårterminen
12-16 feb LÅ 17/18: Sportlov (v 7)
2-6 apr LÅ 17/18: Påsklov (v 14)

Matsedel

Matsedeln är inte uppdaterad