Skolhälsovården Montessoriskolan Casa

 

Skolsköterska: Eva Eliasson
Mottagning: Tisdagar och onsdagar 8.30 - 16.00
Telefon: 031-40 90 97
Skolläkare: Inga-Lisa Strannegård

Skolhälsovårdens övergripande syfte
Skolhälsovården skall främst vara förebyggande. Målet är att följa elevernas utveckling, att bevara och förbättra elevernas själsliga och kroppsliga hälsa samt att verka för sunda levnadsvanor och tillförsäkra elevernas rätt att vid behov besöka skolhälsovården.

Skolsköterskan
Till skolsköterskan kan elever och föräldrar vända sig för råd och stöd som rör barnets hälsa och utveckling.

Skolläkaren
Tar emot elever efter remiss från skolsköterskan. Kontakta skolsköterskan om du vill ha skolläkartid.

Samarbete
Skolsköterskan och skolläkaren samarbetar med framförallt föräldrarna och har dessutom ett brett kontaktnät både inom och utom skolan. Detta innebär att personer med olika kompetenser vid behov kan bidra till att skapa ett helhetsperspektiv kring elevens hälsa och utveckling.

Tystnadsplikt
Skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt.

Vaccinationer
1 det hälsofrämjande arbetet ingår att erbjuda eleverna vaccinationer. Skolläkaren och skolsköterskan utför tillsammans vaccinationer på skolläkarmottagningen enligt Socialstyrelsen fastställt nationellt program.
Vaccinationsprogrammet består av påfyllnadsdos mot stelkramp och difteri i åk 4 samt kombinerad vaccination mot påssjuka, mässling och röda hund i åk 6. Du får särskild information inför varje vaccinationstillfälle.

 

Mina sidor

På gång

14 jun-18 aug SOMMARLOV!

Läsårstider

14-15 aug Studiedagar all personal: Förskola & Fritids stängda
21 augusti LÅ 17/18: Läsårsstart
30 okt-3 nov LÅ 17/18: Höstlov
21 december LÅ 17/18: Avslutning höstterminen
10 januari LÅ 17/18: Start vårterminen
12-16 feb LÅ 17/18: Sportlov (v 7)
2-6 apr LÅ 17/18: Påsklov (v 14)

Matsedel

Matsedeln är inte uppdaterad