Stiftelsestyrelsen

Montessoriskolan Casa drivs av Stiftelsen Casa dei Bambini, som är skolans huvudman. Stiftelsen bildades 1983 och är en icke vinstutdelande stiftelse. Det innebär att alla ekonomiska resurser används i verksamheten och kommer barnen och eleverna till del. Stiftelsens styrelse fastställer skolans långsiktiga strategi vad gäller den pedagogiska och ekonomiska inriktningen och antar skolans årliga budget samt följer upp den. Styrelsen ansvarar för att skolan uppfyller skollagens krav och andra bestämmelser som gäller för verksamheten.   

Stiftelsens styrelse arbetar helt ideellt och består till största delen av föräldrar till barn/elever på skolan. Följande personer ingår i styrelsen: Eva Römbo, ordförande, som har barn i högstadiet. Patrik Thelandersson, ekonomiansvarig, som har barn i mellan- och högstadiet, Diana Sasaroga, som har barn i högstadiet, Yvette Rosén Oldenstam, som har barn i högstadiet, Susanna Lauritzen som har barn i låg- och mellanstadiet, Anders Löfgren, som inte har barn på skolan och Mikael Sjölund, som har barn i lågstadiet och mellanstadiet. Styrelsen sammanträder regelbundet och vid mötena deltar också rektor, en lärarrepresentant, skyddsombudet och en representant från föräldraföreningen.

Montessoriskolan Casa är medlem i Idéburna skolors riksförbund, www.ideburenskola.se. Detta är ett nätverk av skolor med en sak gemensamt, vi är inte vinstutdelande. Det finns alltid en elev som behöver mer stöd, och då vill vi inte hamna i en situation där pedagogiska insatser vägs mot vinstutdelning.

Mina sidor

På gång

14 jun-18 aug SOMMARLOV!

Läsårstider

14-15 aug Studiedagar all personal: Förskola & Fritids stängda
21 augusti LÅ 17/18: Läsårsstart
30 okt-3 nov LÅ 17/18: Höstlov
21 december LÅ 17/18: Avslutning höstterminen
10 januari LÅ 17/18: Start vårterminen
12-16 feb LÅ 17/18: Sportlov (v 7)
2-6 apr LÅ 17/18: Påsklov (v 14)

Matsedel

Matsedeln är inte uppdaterad