Skolans ledstjärnor

 • Jag uppträder på ett sätt som jag själv vill bli bemött
 • Jag är en bra förebild
 • Jag gör alltid mitt bästa

  Konsekvenser/handlingar om elev uppträder på ett oacceptabelt sätt:
 1. Tillsägelse
 2. Om beteendet fortsätter- Samtal elev och mentor, ev. rektor, eleven berättar hemma vad som hänt,mentor kontaktar hemmet
 3. Om beteendet fortsätter – Samtal i skolan elev, föräldrar, rektor, mentor

 • Vid kränkningar, mobbning agerar vi enligt Montessoriskolan Casas likabehandlingsplan
 • Om situationer med hot, våld uppkommer gör vi en polisanmälan
 • Skadegörelse – Elev/föräldrar reparerar skadan eller blir ersättningsskyldiga
Mina sidor

På gång

14 jun-18 aug SOMMARLOV!

Läsårstider

14-15 aug Studiedagar all personal: Förskola & Fritids stängda
21 augusti LÅ 17/18: Läsårsstart
30 okt-3 nov LÅ 17/18: Höstlov
21 december LÅ 17/18: Avslutning höstterminen
10 januari LÅ 17/18: Start vårterminen
12-16 feb LÅ 17/18: Sportlov (v 7)
2-6 apr LÅ 17/18: Påsklov (v 14)

Matsedel

Matsedeln är inte uppdaterad