Rutiner för klagomålshantering Montessoriskolan Casa

Enligt skollagen 4 kap 7-8 §§  (2010:800) har du som vårdnadshavare  rätt att lämna klagomål på din förskola eller skola. På Montessoriskolan Casa vill vi uppmuntra till synpunkter på verksamheten. Har du idéer, frågor eller klagomål om det som rör ditt barns vardag och skolgång ska du i första hand ta upp det med den/de det berör. Om du efter kontakt med personalen fortfarande har synpunkter/klagomål eller om det rör känsliga frågor ska du vända dig direkt till rektor via besök, telefon eller mejl.  Inom sju dagar ska ditt ärende utredas och du ska ha fått ett svar med förslag till åtgärder.
Om du inte är nöjd med svaret eller om klagomålen gäller rektor ska du på samma sätt ta kontakt med ordförande för stiftelsen Casa dei Bambini, huvudmannen för Montessoriskolan Casa, som inom sju dagar utreder och besvarar ditt klagomål.

Här kan du mejla in dina synpunkter/klagomål eller ladda ner vår synpunkter- och klagomålsblankett, fyll i, skriv ut och skicka in med post.

 

Mina sidor

På gång

14 jun-18 aug SOMMARLOV!

Läsårstider

14-15 aug Studiedagar all personal: Förskola & Fritids stängda
21 augusti LÅ 17/18: Läsårsstart
30 okt-3 nov LÅ 17/18: Höstlov
21 december LÅ 17/18: Avslutning höstterminen
10 januari LÅ 17/18: Start vårterminen
12-16 feb LÅ 17/18: Sportlov (v 7)
2-6 apr LÅ 17/18: Påsklov (v 14)

Matsedel

Matsedeln är inte uppdaterad